• Facebook
  • Twitter
  • linkin
  • youtube
banner_products

Lò ủ kính phẳng kiểu đối lưu

  • Lò ủ kính phẳng kiểu đối lưu

    Lò ủ kính phẳng kiểu đối lưu

    Lò tôi kính phẳng loại đối lưu là phiên bản nâng cấp của lò tôi kính phẳng loại thông thường.Bên cạnh tất cả các loại kính mà lò tôi thông thường có thể làm được, lò tôi đối lưu cũng có thể tôi được kính low-e.Theo các vị trí của hệ thống đối lưu, nó có thể tạo ra các loại kính low-e khác nhau.